Investors in People Danmark

Velkommen til Investors in People Danmark's hjemmeside.

Investors in People Danmark ApS (IiP Danmark) blev oprettet i August 2004. Vi har licens fra Investors in People UK til at markedsføre IiP-Produkter i Danmark.

Investors in People er et værktøj til strategisk kompetenceudvikling, der blev udviklet in 1991 i England. Organisationer kan blive certificeret som en Investor in People, når de gennem en certificeringsproces kan bevise, at de lever op til Standardens krav.

Standarden fokuser på, hvorledes ledelsen integrerer sin vision og mål med udviklingen af medarbejderne til at nå disse mål. Der fokuseres på kommunikation, planlægning, medarbejderudviklingsprocesser, medarbejdersamtaler, evaluering af disse initiativer resulterende i en bedømmelse af ledelsens og ledernes effektivitet.

Vi beder Dem venligst om at kontakte os, hvorved vi kan forklare mere om fordelene ved Standarden og samtidig besvare Deres eventuelle spørgsmål.

Investors in People | C.L. Ibsensvej 11 | 2820 Gentofte | Telefon: 7025 6526 | Email: information@iipdanmark.dk | Web: www.iipdanmark.dk